Om AOT

Alt om Tenner inneholder all alminnelig informasjon om tennene dine. Som pasient kan du ha behov for ekstra kunnskap om bestemte undersøkelser, behandlinger, instruksjoner eller muligheter i forhold til økonomi, garanti og klage. Du kan også bare være nysgjerrig og ønske å vite mer om tennenes anatomi, forskjellige tannsett, tannkjøttet og bittfunksjon.

Siden inneholder en masse illustrative bilder, forklaringer og den nyeste informasjon om materialer, utstyr og behandlingsmetoder som tannleger i Skandinavia benytter.

Vi har holdt siden lett å lese for deg som pasient. I noen tilfeller gir det mest mening å bruke faguttrykk, men i så fall vil det ofte være mulighet for at få en pop-up forklaring av ordet. Forklaringene av ordene stammer fra en intern ordbok der du kan finne en masse faglige uttrykk du ofte hører hos tannlegen.

Det er viktig å poengtere at tennene dine er individuelle. Siden er ment som et supplement. Informasjonen kan aldri stå alene i forhold til en diagnose og en kontroll hos tannlegen. Derfor skal du alltid konsultere din tannlege i forhold til problemer, behandlinger og annen informasjon rundt dine tenner.

Rediger Slett

Det gjør DentaNet, som er et profesjonelt nettverk av over 750 danske, norske og svenske tannleger fordelt på mer enn klinikker. Sammen hjelper klinikkene hverandre med å gjøre pasientene ennå mer fornøyd.

DentaNet holder en hel del kurs der vi henter internasjonale forelesere til Skandinavia. Her deltar både medlemmer og ikke-medlemmer og oppgraderer sin kunnskap. Samtidig inngår vi avtaler med tannlegenes leverandører, så tannlegene har adgang til relevante materialer og utstyr uten å skulle bruke tid på å lete etter dem. De fleste tannleger vil helst bruke tiden på pasientene, og DentaNet prøver derfor i vid utstrekning å komme med tiltak som kan effektivisere og hjelpe medlemmene – noe som gavner pasientene.

Alt Om Tenner oppsto for å dekke behovet for å samle en masse viten som tannlegene kan henvise til, og som pasientene - som ikke-eksperter - kan forholde seg til. Dette verktøyet hjelper dialogen mellom pasienten og tannlegen, så det i til slutt er ennå klarere hva der eventuelt kan være i veien, og hvilke muligheter det er for tannbehandling for den enkelte pasient.

Du kan lese mere om DentaNet på www.dentanet.dk.

DentaNet kan kontaktes på e-post mail@dentanet.dk,  du kan kontakte oss for ris, ros, input eller andre årsaker. Vi besvarer ikke henvendelser vedrørende individuelle tannproblemer. Dreier det seg om dette, skal du kontakte din tannlege.

Rediger Slett