Garanti

Mange tandlæger giver 4 års garanti på din behandling – det samme gør laboratorieteknikeren. Efter 4-8 år halveres udgiften til en ny behandling af samme tand. Du er selv forpligtet til at vedligeholde dine tænder, overholde kontrolbesøg af både behandlingen og regelmæssige undersøgelser samt at opretholde optimal mundhygiejne.

Rediger Slett

Garantier varierer afhængigt af tandlægeklinikken. Du kan derfor spørge tandlægen inden behandlingen, hvilke garantier tandlægen yder på de pågældende behandlinger. Det er altid en god idé at få lavet en underskrevet aftale vedrørende garantier, eller som et minimum få indført det i din journal.

Rediger Slett

Der er forskellige garantier hos de fleste tandlæger, så det vil være fornuftigt at indhente den selv før accept af din behandling. Yderligere afhænger garantien på størrelsen af fyldningen.

En mindre plastfyldning

  • En mindre plastfyldning drejer sig ofte om fyldninger i fortænderne. Disse fyldninger kan forventes at holde mekanisk i lang tid, da de ikke belastes af kraftigt tyggetryk og slid. Kosmetisk kan det forventes, de må skiftes før tid pga. misfarvninger i plasten. Misfarvningerne forværres hos rygere og ved et stort indtag af kaffe, te, rødvin og andre farveholdige fødemidler.
  • Der er også tale om fyldninger i de små og store kindtænder i tyggefladen. På disse flader er der større tyggetryk og dermed større slid, så der må forventes oftere udskiftning af fyldningerne. Også her vil skift med hensyn til den kosmetiske del være en faktor.
  • Fyldninger på tandhalsene i hele tandsættet vil typisk skulle skiftes noget oftere, da bindingen til tandhalsen er svagere, fordi tandhalsen ikke er emaljebeklædt. Misfarvningen efter røg, kaffe, te og fødemidler vil gøre fyldningerne mørke med tiden. Derfor vil der oftere komme kosmetisk skift på tale.

En større plastfyldning

  • Fyldninger i fortænderne, der involverer skærekanterne, for- og bagsiden af tænderne, kan forventes at skulle skiftes, da de belastes kraftigere, og misfarvninger vil kunne ses hurtigere.
  • Fyldninger i små og store kindtænder på både tygge-og sidefladerne og imellem tænderne vil skulle skiftes oftere pga. af øget slid og misfarvninger.

En plastkrone

  • En plastkrone må anses for den størst mulige plastfyldning og kan laves på alle tænder. Holdbarheden er størst dér, hvor der er mindst belastning, og det er her skift vil forekomme mindst. Skiftet af kosmetiske årsager vil typisk være dér, hvor synligheden er størst.
  • Plastopbygning fremstilles mest som selvstændig fyldning eller under kroner, så holdbarheden vil typisk følge kronernes.

Fælles for alle de ovennævnte fyldninger er, at din mundhygiejne spiller en stor rolle både i forhold til holdbarhed og opståede misfarvninger. Alle disse gener minimeres ved optimal mundhygiejne, og dermed forlænges holdbarheden. Yderligere er det vigtigt, at du tager til kontrolbesøg hos tandlægen.

Rediger Slett

Der er forskellige garantier hos de fleste tandlæger, så det vil være fornuftigt at indhente dem selv før accept af din behandling. Nedenfor kan du læse om de forskellige slags kroner og den forventede holdbarhed.

Guldkrone og indlæg

  • Kroner og indlæg af guld har i flere generationer været anset for det mest holdbare fyldningsmateriale i tænderne. Dette er stadig gældende, hvis behandleren har fremstillet det efter forskrifterne, og patienten sørger for at have en optimal mundhygiejne. Guldet kan blive slidt, så der ”går hul” i kronen eller i kanterne af indlægget. Hvis dette er tilfældet, skal det skiftes.

Metalkeramikkrone

  • Metalkeramikkronen er fremstillet af ædelmetaldel (inderst) og porcelæn (udenpå). Det er en holdbar løsning, dog er porcelæn/metal-bindingen det svage led og kan være årsagen til, at kronen ikke holder kosmetisk under kraftig belastning. Bliver porcelænet udsat for markant slid, kan metallet blive synligt. Kronen må derfor skiftes af kosmetiske årsager.

Fuldkeramisk krone og indlæg

  • Kroner og indlæg fremstillet i ren porcelæn har vundet mere og mere indpas i tandbehandling. Det skyldes porcelænets kosmetiske egenskaber, dog må der påregnes kortere holdbarhed grundet mindre trækstyrke.
Rediger Slett

Du kan få rodbehandling af fortænder, hjørnetænder og små kindtænder i undermunden, der kun har én rod, men også på tænder, der har flere rødder.

En generel klinisk dokumenteret regel for rodbehandlingers succes er, at 70% af behandlingerne lykkes, og 30% af behandlingerne ”mislykkes”  pga. vanskellige rodforhold som tænder med flere, krummede eller tynde, tilkalkede rødder.

Sørg for grundig gennemgang og information med din behandler, inden behandlingens igangsættes.

Rediger Slett

Der er altid en risikofaktor ved kirurgiske indgreb, så det er vigtigt at indhente mest mulig information fra behandleren inden indgrebet, så forventningsafstemningen er klar, og du kender til din garanti ved behandlingen.

Rediger Slett