Bittfunksjon

Med bittfunksjon mener man samspillet mellom tenner, muskler og kjeveledd.

Rediger Slett

Ved sammenbitt mener man den måten tennene i over- og underkjeven biter sammen når munnen åpnes og lukkes, men også hvordan ditt bitt fungerer ved tygging av maten. Det er viktig at tennene i over- og underkjeven biter balansert sammen.

Rediger Slett

Hvis du har skjevt eller feil sammenbitt kan du risikere å få kronisk hodepine og store muskelsmerte pga. myoser (muskelinfiltrasjon) i musklene som holder underkjeven på plass. Tinningsmusklene og kjevemusklene er den største muskelgruppe som er involvert.

Rediger Slett

Du kan få tannlegen til å ta en biteundersøkelse. Det skal tas avtrykk av dine tenner til innstøping i en bittsimulator, artikulator, som kan gjengi de faktiske bite forhold av dine tenner.

Ut fra tannlegens undersøkelse i artikulatoren kan den videre behandling være bitsliping av tennene eller fremstilling av en biteskinne, som tannlegen sliper inn for å glidende kontakter i hele tannsettet. Du vil enten skulle gå med den om dagen ved alvorlige symptomer eller sove med den om natten. Du skal til kontroll for ytterligere slipning av skinnen flere ganger.

Hvis det er ekstremt dårlige bite forhold (få kontakter i tannsettet), kan det bli aktuelt å gjenoppbygge hele tannsettet etter skinnebehandlingen. 

Rediger Slett