Tannskader

Under uheldige omstendigheter kan det komme skade på din tann. Skaden kan være som følge av at tennene truffet av en gjenstand, eller at kjevene føres sammen med stor kraft f.eks. ved trafikkuhell, slagsmål eller fall. Tannskaden kan være av følgende karakter:

 • Tannen har blitt slått ut.
 • Tannen har blitt slått inn eller opp.
 • Tannen er løs.
 • Tannen er brukket eller har brudd.

Avhengig av tannskaden finnes det forskjellige fremgangsmetoder og behandlinger. Uansett hva bør du kontakte tannlegen og informere om tannskaden så du vet hvordan du skal opptre videre i prosessen. Ofte skal en tannskade også anmeldes til ditt forsikringsselskap, siden en tannskade kan medføre problemer på det permanente tannsett og dermed være forbundet med ekstra utgifter. Dette gjelder også for skader på melketenner.

Suksessratens positive utfall avhenger av tannskadens omfang og når behandlingen startes. 

Rediger Slett

Hvis din tann er blitt slått ut et det viktig å fastslå om det dreier seg om en:

Hvis du er i tvil hvilken tann det dreier seg om så følg behandlingsretningslinjene for permanent tann. Uansett type tann som er blitt slått ut er det en god idé å kontakte tannlege. 

Rediger Slett

Melketann
En slått ut melketann settes sjeldent på plass igjen for å hindre skade på den permanente tann som ligger like under røttene av melketennene. Melketenner er barnets første tannsett som senere blir erstattet med permanente tenner. Derfor vil den permanente tann bryte fram når den er ferdigutviklet.

 I tilfelle det er en tannskade er det viktig å kontakte tannlegen og rapportere tannskaden til forsikringsselskapet. Tannskaden kan ha forårsaket en skade på det permanente tannsett. Dette vil kun bli synlig når tannfrembruddet skjer. Les mer om tannfrembrudd av permanente tenner her.

Rediger Slett

Permanent tann
Hvis en permanent tann blir slått ut kan tannen med fordel settes på plass i tannsettet og gro fast igjen. Det er dog viktig med øyeblikkelig handling – gjerne innenfor 30 minutter. Ytterligere er det en god idé å ta kontakt med tannlegen. 

Rediger Slett

Sett tannen selv på plass:

 • Finn tannen. Når du finner tannen skal du holde på tannens krone (den hvite del av tannen) – og ikke roten (den røde del av tannen).
 • Fastslå om roten er intakt (se om den er for kort, har brudd eller skarp endeflate). Hvis roten er intakt, forsett med følgende prosedyre:
 • Skyll tannen under rennende vann i 10 sekunder. Alternativt kan tannen legges i munnen og rengjøres i spytt ved å suge på den.
 • Tannen kan nå innsettes i munnen igjen. De andre tenner kan benyttes som veiledning til plassering av tannen. Når tannen settes inn, må der ikke presses for hardt.
 • Har du aluminiumsfolie i nærheten kan du bruke dette som ”innpakning av tannen” og så trykke tannen opp på plass. Alternativt kan man bite forsiktig i et lommetørkle.

Hvis ikke det er mulig å sette tannen på plass selv skal du sørge for å følge punktene nedenfor:

 • Finn tannen. Når du finner tannen skal du holde på tannens krone (den hvite del av tannen) – og ikke roten (den røde del av tannen).
 • Oppbevar tannen i melk eller fysiologisk saltvann fra førstehjelpskrinet. Alternativt kan tannen settes i munnen og oppbevares der inntil du ankommer tannlegen.

Det er viktig å følge retningslinjene ovenfor for å holde rotcellene intakte så tannen kan festes på nytt. Ytterligere har tannen best overlevelsesmuligheter hvis det handles innen for 30 minutter. Tannen kan overleve og bli sittende i tannsettet resten av livet, hvis handlingen utføres raskt og korrekt.

Det anbefales å følge opp med en konsultasjon med tannlegen for å få undersøkt den aktuelle tann og de omkringliggende tenner, tannkjøtt og bein.

Rediger Slett

Hvis tannen er blitt slått inn eller opp så er tannen blitt presset inn i kjevebenet.

Melketann
Når melketennene blir slått opp i kjeven kan det være mulig at det permanente tannsett er blitt skadet som følge av uhellet. Dette kan dog kun bli fastslått når den permanente tann bryter ut. Hvis barnets tenner ikke sitter på deres normale plass eller det ikke er mulig å bite ordentlig sammen, må du kontakte en tannlege straks. En tannlege vil vurdere hva som må gjøres i situasjonen – enten kommer tannen ut av seg selv, tannlegen presser den på plass eller tannen trekkes ut. 

Rediger Slett

Permanent tann
Når tennene blir slått inn endrer tannen ofte sin stilling i tannrekken. Det er viktig å kontakte tannlegen eller legevakten siden traumer kan ha forårsaket skade på den innerste del av tannen eller benet.

I det tilfellet at tannen er blitt slått opp i tannkjøttet kan du som regel avvente til den bryter fram igjen. Men det er en god idé å ta kontakt med klinikken i deres åpningstid og rapportere skaden til ditt forsikringsselskap.

Rediger Slett

I det tilfelle at en eller flere tenner er slått løs, blir tannen enten skjøvet til siden eller ut av tannrekken. Hvis tennene fremdeles sitter på deres plass, men bare er litt løs, er det stor sjanse for at tennene vokser på plass av seg selv. I slike tilfeller kan det forekomme blod fra tannkjøttet og tennene kan føles ømme i et par dager. Det er en god idé å kontakte tannlege og rapportere skaden til forsikringsselskapet.

Melketann
Hvis den løse melketannen utgjør en risiko ved f.eks. å skape biteproblemer, skal tannlegen kontaktes hurtigst mulig så tannen evt. kan fjernes.

Permanent tann
Hvis du har slått en permanent tann løs, er det nødvendig med en konsultasjon hos tannlegen. Hvis du ikke opplever sterke smerter eller blod kan du vente med å kontakte tannlegen i deres åpningstid. Ofte blir det tatt røntgenbilder for å vurdere om roten og benet stadig er intakte. Tannlegen vil mest sannsynlig feste tannen og følge det videre forløp med kontrollbesøk.

Rediger Slett

Når det skjer et tannbrudd vil det som regel være fortenner i over- og undermunn som er særlig utsatt. Det typiske tannbrudd er at tannen mister et hjørne. Tannbrudd kan omfatte tannens krone, rot eller begge. Det smertefulle tannbrudd skylles ofte at den innerste del av tannen er blitt eksponert – dermed er det fri adgang til pulpa. Hvis det gjelder brudd på rot, utføres en rotbehandling, hvor bruddet sitter nær rotspissen. Tannen kan festes eller fjernes hvis rotfrakturen sitter midt-rot. Du kan lese mer om rotbehandling her.

Rediger Slett

Melketann

 • Har et lite stykke av melketannens krone brukket av? Hvis barnet ikke klager over smerter kan du nøyes med å kontakte tannlegen innenfor åpningstid.
 • Er melketannen slått mye i stykker? Hvis dette er tilfelle skal tannlege eller legevakt kontaktes straks. Som regel blir tannen trukket ut for å ikke skade den permanente tann som ligger tett i forhold til melketannens rot. 
Rediger Slett

Permanent tann
I det tilfelle at du opplever et tannbrud på dine permanente tenner, er det en god idé å beholde tannbiten på grunn av tannleger muligens vil lime bitene på plass igjen. Tennene oppbevares fuktig (spytt, melk eller fysiologisk saltvann fra førstehjelpsskrinet). Deretter kan kanskje tannbruddet bli restaurert ved hjelp av en plastfylling/oppbygning. Du kan lese mer om plastoppbygning her.

 • Har et mindre stykke av tannen brukket av? Hvis blødning og smerter er minimale kan du nøyes med å kontakte tannlegen i åpningstiden.
 • Er det et større stykke av tannens krone som er brukket av? Hvis det blør fra bruddstedet og du har flere smerter, skal tannlegen kontaktes straks. Hvis ikke det blir lukket av til pulpa, kan du risikere en betennelse. Derfor er det viktig å handle innen 24 timer for å unngå større skader enn nødvendig.
Rediger Slett

Infraksjon er karakterisert ved en sprekk i emaljen/dentinen og kan skyldes en lang periode med tyggebelasting. Det er sjeldent at sunne, ubehandlede tenner sprekker men det kan også skje. Sprekkene oppstår der hvor tennene er svakest. Derfor det ofte på tenner med fyllinger og kroner infraksjon forekommer. Større fyllinger kan derfor være en medvirkende årsak til at tannen sprekker.

Tanngnissing er en annen faktor som øker risikoen for at tennene sprekker. Dette er fordi tanngnissing øker presset på jekslene. Jekslene er allerede de tenner som tygger hardest sammen og belastes dermed gjennom mange års tygging, og de er dermed oftest de mest utsatte tenner med hensyn til infraksjoner.

Symptomer
Det kan være ulike symptomer på infraksjoner:

 • Smerter, når det tygges med tannen. Når en sprukket tann overbelastes vil sprekken utvide seg. I dentinen finnes væskefylte kanaler som renner ut i pulpa gjennom tannbeinet (dentinen). Når tannen utvides og presses sammen som følge av tygging blir nerven påvirket av væske fra kanalene. Det er denne påvirkningen som skaper smerten. Du kan lese mer om tennenes bestanddeler her.
 • Tannoverfølsomhet for kulde.
 • Infraksjoner kan også være tilstede uten symptomer.

Behandling
I tilfelle av at det er en dyp sprekk kan infraksjonen være smertefull. Selve behandlingen avhenger av tannens belastning og sprekken i tannen. Ofte vil løsningen være å leve enten en plastfylling i tannen eller krone på tannen. Har tannens nerve derimot litt overlast, kan det i visse tilfeller være nødvendig å rotbehandle din tann. Hvis ikke det blir behandlet vil nerven fortsatt påvirkes av inntrengende bakterier som skaper betennelse. I slike tilfeller er tidlig behandling avgjørende for å redde nerven fra bakterielle påvirkninger, så nerven ikke går på bakgrunn av infeksjon. I sjeldne tilfeller kan tannen splittes på langs hvor en tannuttrekking kan være nødvendig.

En sprukket tann kan ikke gro sammen og sprekken vil fortsette med å spre seg hvis ikke den blir behandlet. Tilstanden bør ikke ignoreres siden en behandling kan minimere risiko for større skader på sikt. Derfor bør du kontakte din tannlege hvis du opplever symptomene nevnt over. 

Rediger Slett

Tanngnissing (bruksisme) er gnidning av overmunnens tenner mot undermunnens tenner uten mat mellom tennene. Denne gnidning kan utløse gjennomtrengende og ubehagelige lyder fra de aktuelle personer, hvor andre ikke frembringer støy. Tanngnissing er en vanlig lidelse, men selve grunnen til tilstanden vites ikke med sikkerhet. Det er noen mulige faktorer som kan ha innflytelse:

 • Et ikke normalt sammenbitt av under- og overkjeve.
 • Overdreven nerveaktivitet i hjernen.
 • Psykologiske faktorer som stress og uroligheter i hverdagen.
 • Et høyt adrenalinnivå forårsaket av f.eks. koffein og/eller stress.
 • Hjerneskade eller sykdom.
 • Bivirkning av forskjellige typer av medisin mot visse sykdommer f.eks. depresjon.
 • Barn i alderen 5-6 år kan oppleve problemet på grunn av vekst og tannfrembrudd. De fleste vokser fra problemet.

Omfanget av bruksisme varierer mye fra person til person og forekommer både i søvne og i våken tilstand. Tanngnissing skjer som regel om natten hvor tennene enten skjæres forsiktig eller intenst. I anspente situasjoner er tannpress ofte tilfellet, hvor det bites hardt sammen uten noen form for bevegelse av underkjeven i forhold til overkjeven.

Symptomer
Hvis du våkner opp om morgenen og har ømme, stive kjever eller tyggemuskler kan det være tegn på tanngnissing. I mange tilfeller oppdages tanngnissing ikke før vedkommende blir gjort oppmerksom på problemet, eller når det oppstår tann- eller kjeveproblemer. Det er ulike symptomer på tanngnissing:

 • Smerte og anspenthet i kjevemuskler og –ledd.
 • ”Klikken” og lyder fra kjeveledd.
 • Merker i munnslimhinnen av kinnbiting.
 • Ømme eller overfølsomme tenner.
 • Slitte tyggeflater og skjærekanter på tennene.
 • Den intense muskelsammentrekning under tanngnissing kan gi trykkende hodepine i form av spenningshodepine eller migrene samt nakkesmerter.

Hvis du opplever symptomene ovenfor er det en god idé å forhøre seg hos tannlegen. Er det tanngnissing finnes det forskjellige behandlingsmetoder til å forebygge og minimere bruksisme.
 
Behandling
Ved en rutinemessig undersøkelse oppdager tannlegen som regel skadene forårsaket av tanngnissing. I den forbindelse vil tannlegen avdekke årsaken til bruksisme og ved hjelp av røntgenbilder av kjeveleddet kan tannlegen se om det er endringer i kjevene. Det er kun alvorlige tilfeller hvor behandling er nødvendig, så hvis ikke det gir symptomer på tenner, muskler eller kjever er behandlingen ikke nødvendig. Ofte blir det tatt avtrykk til studiemodeller av tannsettet som supplerende informasjonskilde for slitasje.
Behandlingen av tanngnissing avhenger av årsaken, og derfor er det forskjellige fremgangsmetoder:

 • Gjenoppbygging av det permanente tannsett f.eks. ved å forsyne de slitte tenner med kroner.
 • Ta i bruk en bittskinne. En bittskinne behandler ikke bruksisme, men nedsetter risikoen for tannslitasje ved å forhindre at tennene gnikker mot hverandre. Det finnes forskjellige typer av bittskinner som har hver deres funksjon. De skåner tennene og fordeler sammenbitskraften jevnt i tannsettet.
 • Ved bruk av et apparat som stimulerer tyggemusklene med avslapping ved hjelp av elektriske impulser, imens du sover. Impulsene får deg til å slappe av under søvnen og stimulasjonene foregår ubemerket slik at det ikke forstyrrer din søvn.
 • Ved bruk av avspenningsøvelser og avstressing for å bekjempe stress som er årsaken til bruksisme.
 • Endret bruk av medisiner, hvis den nåværende medisin er mulig årsak til tanngnissing.
 • GrindCare: GrindCare er et biofeedback system som kan redusere  skjæring av tenner (bruxisme) på natten med minst 50%. Der er mange vitenskapelige undersøkelser som viser effekten av systemet. GrindCare er nå blitt trådløs og kommuniserer med mobiltelefonen via en app og forventes å komme på det danske marked i løpet av 2015
Rediger Slett

Erosjon er en tannskade med tap av tannens hardt vev forårsaket av feil tannbørsting og syreskade på tennene – etter inntagelse av syrlig mat- og drikkevarer f.eks. brus, saft, juice, sitrusfrukter, syrlige frukter og snop. Syreinnholdet skader tennene ved å ”etse” emaljen/rotsement på tennene vekk – syre oppløser kalken og mineralene fra tannens overflate, og feil tannbørste metode øker oppløsningen. Oppløsningen er i stor grad påvirket av hvor lang tid syren er på tennene, og hvor kraftig den er.

Syreinnholdet måles ved hjelp av pH-verdier, som er en skala for syreverdi. En pH-verdi som er mindre enn 5,5 er skadelig. Jo høyere syreverdi, jo mer skader produkter tennene dine.

Risikoen for en syreskade økes hvis dine tenner ofte blir utsatt for syrlige produkter. Hvis ikke du kan klare deg fullstendig uten syrlig mat- og drikkevarer, anbefales det at du begrenser inntaket av disse i løpet av dagen. Når du f.eks. drikker et syrlig produkt, stiger syremengden i munnen. Etter inntak går spyttet i gang med å nøytralisere syren og etter en halv times tid er pH-verdien i din munn i naturlig balanse igjen. Hvis du går og tar små slurker av drikkevaren over lengre tid, blir tennene utsatt for syren konstant og spyttet når ikke å nøytralisere syren. Dette øker risikoen for tennenes emalje/rotsement blir etset. Derfor anbefales det å drikke syrlige produkter hurtig ved hjelp av store munnfuller. Videre kan du bruke et sugerør for å unngå at hele væsken blir skyllet rundt i munnen. Etter inntak av syrlig mat- og drikkevarer anbefales det at du skyller munnen etterpå med en nøytral væske som f.eks. vann eller melk.
 
Du er også ekstra utsatt for syreskader hvis du ofte opplever sure oppstøt eller kaster opp. Magesyre er dårlig for tennene siden de etser de harde tannvev voldsomt. Det er viktig at du venter med å pusse dine tenner til ½ - 1 time etter du har drukket og spist syrlige produkter eller kastet opp. Hvis det blir gjort umiddelbart etter inntak, slites tennenes harde vev av tannpuss siden overflaten er lett oppløst.
 
Når spyttreduksjon nedsettes i munnen er du mer utsatt for syreskade. Munntørrhet kan enten skyldes medisin, sykdom eller væsketap. I disse tilfeller er det viktig å skylle munnen med nøytral væsker som vann og melk.
 
Symptomer
Ofte vil de første symptomer på erosjon være ubehag og lett smerte i tennene når du drikker og spiser kalde eller varme drikke- og matvarer. Noen vil også merke ising når de pusser tenner. Ofte vil du ikke kunne merke syreskader, før de er dårlige,
 
Hvis dine tenner lider av syreskader vil tannoverflaten bli grålig og matt med uthullet, gule eller hvite, krittet område. Andre opplever også at emaljen knekkes av i små biter som følge av slit.
 
Behandling
Hvis du opplever ovennevnte symptomer bør du unngå helt eller begrenset inntak av syrlige produkter. Hvis syreskadene oppdages i tide kan det være tilstrekkelig å stoppe inntaket av disse. Noen tannleger velger å ta et avtrykk av dine tenner så det er mulig å følge med i utviklingen, men også for å se om emaljen fremdeles brytes ned i etterkant. Du kan lese mer om avtrykk her.

Hvis du opplever smerte i tennene kan du velge å motta en fluorbehandling eller plastfylling som avhjelper situasjonen. Har det skjedd større skader etter syreskader, er tannregulering eller kroner ofte løsningen på å gjenoppbygge et naturlig bitt igjen.

Gode råd
Det beste rådet er å unngå syrlige mat- og drikkevarer. Hvis ikke dette kan la seg gjøre, anbefales det at inntaket begrenses så mye som mulig. Det finnes forskjellige retningslinjer som kan hjelpe deg med å passe bedre på dine tenner:

 • Unngå flasker med skrukork og bokser, på grunn av de ofte er årsaken til små munnfuller.
 • Mellom måltider bør du drikke vann, melk, kaffe og te i stedet for syrlige drikkevarer.
 • Til måltider kan du drikke brus, saft og juice – drikk det sjelden
 • Drikk syrlige produkter hurtig, i store munnfuller og med sugerør. Unngå å fordele væsken i hele munnen.
 • Unngå tannbørsting umiddelbart etter inntak av syrlige produkter eller ved oppkast.
 • Skyll munnen med nøytrale væsker som vann og melk etter inntakelsen.

På bildene kan du se hvordan syreskaden ser ut på dine tenner. Det første bildet illustrerer hvordan syreskaden ser ut på innsiden av dine tenner. Det andre bilde er en mild grad av erosjon, mens det siste bildet er en dårlig grad av erosjon. 

Rediger Slett