Permanente tenner

I løpet av vår levetid utvikler vi to tannsett. Det første tannsett er våres melketenner som med tiden blir erstattet av et permanent tannsett.

Inntil fylte 6 år vil du normalt ha 20 melketenner som etterfølgende vil falle naturlig ut og erstattes med 32 permanente tenner (28 varige tenner og 4 visdomstenner). Underveis vil barn ha et blandet tannsett bestående av både melketenner og varige tenner. 

Rediger Slett

Det første tannfrembrudd av de varige tenner vil skje rundt 6-års alderen (men kan skje både føre og senere), og den siste av disse tenner vil vise seg senest i en alder av 14 år. Det er dermed veldig individuelt, når de varige tenner dukker frem. Senere frembryter visdomstennene.

Før en permanent tann frembryter har tannen utviklet seg i kjeven i 6-7 år. Etter en løs melketann har falt ut, kan der gå noen måneder før den permanente tann kommer til syne. Det tar ca. 10 år før den permanent tann er ferdigutviklet.

Nedenfor er en oversikt over hvilke tenner som frembrytes først og når:

  • Fortenner i underkjeven: 5-7 år.
  • Fortenner i overkjeven: 6-8 år.
  • Hjørnetenner i over- og underkjeven: 10 år.
  • Små kinntenner i under- og overkjeven: 9-11 år.
  • Store kinntenner i under- og overkjeven (6-årstannen og 12-årstannen): 6 og 12 år.
  • Visdomstennene i over- og underkjeven: 18-23 år.
Rediger Slett

6-årstannen er den første permanente kinntann som barnet får. Den kommer frem bak de bakerste plasserte melketenner i tannrekken, hvor det ikke har vært en tann før. Navnet skyldes at tannen som regel bryter frem i en alder av 6 år.

Rediger Slett

12-årstannen er tannen som bryter frem i 12-årsalderen. 12-årstannen er em permanent kinntann som dukker opp bak 6-årstannen hvor det ikke har vært tenner før. 

Rediger Slett

Visdomstannen er den siste tann, med stor tidsvariasjon, brytes frem helt bakerst i det permanente tannsett. Frembruddet kan finne sted i alt fra 18-23 år til sjeldnere tilfeller ennå senere eller ikke. Noen mennesker får den ikke fordi den ikke er anlagt. Du kan lese mer om visdomstenner her.

 

Rediger Slett

De permanente tenner utgjør et tannsett som skal holde resten av livet. Tennene vil endre seg i takt med at du eldes. Det er vanskelig å unngå at tennene blir mer gule med alderen – røyking, kaffe, te, rødvin, sukkertøy og brus kan særlig sette spor på dine tenner. Opprettholdelsen av en god munnhygiene er med på å vedlikeholde tennene. Du kan lese mer om god tannhygiene her.

Rediger Slett

Selve behandlingen av den permanente tann avhenger av skaden som har skjedd:

  • Hvis tannen har falt helt ut (bilde 1) og tannen og roten fortsatt er intakte, kan tannen settes på plass igjen innen 20-30 minutter. Det er dermed viktig å unngå å røre tannens rot. Hvis man ikke kan gjøre det selv, kan tannen holdes fuktig i munnen på pasienten/barnet eller ledsager inntil man ankommer tannlegen. Selve tannen også oppbevares i melk. Les mer her.
  • Hvis tannen har blitt slått inn (bilde 2), ses det ved en endring av tannens posisjon i tannrekken. Det er viktig å kontakte tannlegen eller legevakten, da traumet kan ha forårsaket skade på den innerste del av tannen (nerven). Les mer her.
  • Hvis tannen er brukket (bilde 3), skal den aktuelle person til behandling hos tannlege. Les mer her.
  • Hvis du har flått en permanent tann løs, er det nødvendig med en konsultasjon hos tannlegen. Les mer her.

Hvis du får en tannskade, men er i tvil om hva du skal gjøre, bør du alltid kontakte tannlegen. Du kan lese mer om tannskader her.

 

Rediger Slett